យើងមិនមានឱកាសការងារទេនៅពេលនេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចផ្ញើប្រវត្តិរូប និងលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ មកយើងបានតាមរយៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ ។ យើងនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅលោកអ្នក​នៅពេលដែលយើងបើកការជ្រើសរើស។