អង្គការសម្រុះសម្រួលឯករាជ្យ ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជូនដំណឹងដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អំពីការងាររបស់ខ្លួន។ យើងនឹងរង់ចាំស្តាប់ពីអ្នក មិនថាអ្នកចង់ស្នើសុំ​សេវាកម្ម ព័ត៌មានបន្ថែម ឬជួបយើងនោះទេ ។

ទំនាក់ទំនងយើង៖

ការិយាល័យ អង្គការសម្រុះសម្រួលឯករាជ្យ
អាគារ ស៊ីភីអិល លេខ ២៥ និង ៦៣, ជាន់ទីពីរ ផ្លូវលេខ ៣៤៨ កាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ ២០៥
សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ២ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: +855-66-865270
អ៊ីម៉េល: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ពាក្យស្នើសុំ៖
ពាក្យស្នើសុំគួរដាក់៖

  • ជាលាយលក្ខអក្សរ
  • ជាភាសាខ្មែរ ឬអង់គ្លេស
  • តាមរយៈអ៊ីម៉េល សំបុត្រ ឬមកដោយផ្ទាល់ នៅការិយាល័យ IMG នៅរាជធានីភ្នំពេញ